Adrex Group

Klient

Adrex Group to wiodąca firma outsourcingu korespondencji papierowej i elektronicznej. Firma oferuje kompleksowe usługi w zakresie obsługi korespondencji masowej. W związku z ciągłym rozwojem, rosnącą ilością klientów Adrex Group zdecydowało o stworzeniu platformy B2B.

Grupa docelowa

Docelowymi klientami są firmy z segmentu MŚP, które poszukują wysokiej jakości usług w zakresie obsługi korespondencji. Klienci oczekują nowoczesnych rozwiązań z możliwością szybkiego złożenia zlecenia i monitorowania postępów w realizacji z zachowaniem bezpieczeństwa wszystkich przekazywanych danych. Niezwykle ważne było więc opracowanie dedykowanych rozwiązań spełniających wysokie oczekiwania klientów.

Wymagania

  • automatyzacja, standaryzacja i skrócenie procesu składania zleceń
  • automatyzacja procesu obsługi zleceń przez pracowników
  • automatyczne powiadomienia dla klientów i pracowników na temat etapów realizacji zleceń
  • automatyzacja procesu wystawiania i dostarczania e-faktur
  • dostęp pracowników klienta do konta z możliwością ograniczenia dostępów
  • integracja platformy B2B strony www, systemu CRM i panelu klienta
  • minimalistyczna i elegancka szata graficzna w technologii RWD
  • wsparcie techniczne i dalszy rozwój platformy

Realizacja

Praca nad platformą dla Adrex Group została rozpoczęta od analizy procesów biznesowych klienta na podstawie, której zostały ustalone szczegółowe wymagania w zakresie funkcjonalnym, a także oczekiwań grupy docelowej. Na podstawie wymagań opracowaliśmy koncepcję technicznąi funkcjonalną całej platformy, do realizacji wykorzystane zostały autorskie rozwiązania GeminiSoftnet. Mając na względzie dalszy rozwój platformy zastosowana została elastyczna modułowa architektura umożliwiająca rozowoju systemu o nowe funkcjnonalności lub zmianę szaty graficznej bez potrzeby wymiany całego systemu.

Platforma B2B powstała na bazie integracji dedykowanej strony internetowej, panelu klienta i rozbudowanego systemu CRM, które zostały stworzone z wykorzystaniem autorskich rozwiązań GeminiSoftnet systemu zarządzania treścią GeminiCMS i systemu crm GeminiCRM.

Dzięki GeminiCMS powstała nowoczesna strona z innowacyjnym Panelem Klienta umożliwiającym klientom składanie zleceń, sprawdzanie statusu zleceń, pobieranie dokumentów, odbieranie faktur, zgłaszanie uwag, zarządzanie dostępami użytkowników. Dzięki GeminiCRM został stworzony system CRM umożliwiający automatyzację obsługi zleceń składanych poprzez Panel Klienta, a także dodane zostały funkcjonalności tworzenia ofert i raportów połączonych z wysyłką powiadomień o statusach realizacji i fakturach.

Zespół GeminiSoftnet projektując platformę stworzył platformę odzwierciedlającą faktyczne procesy biznesowe. Przemyślana funkcjonalności, minimalistyczna szata graficzna połączona z intuicyjną nawigacją Panelu Klienta spotkała się z pełnym uznaniem klientów.

Dzięki dedykowanym rozwiązaniom GeminiSoftnet powstała nowoczesna platforma B2B skupiająca klientów firmy Adrex Group w pełni automatyzująca i standaryzująca kluczowe procesy biznesowe. Standaryzacja i automatyzacja procesów biznesowych doprowadziła do znacznego podniesienia jakości i efektywności obsługi klientów, zwiększyła kontrolę zarządu, przyniosła znaczące oszczędności, a także zwiększyła zyski i podniosła konkurencyjność firmy Adrex Group.

GeminiSoftnet kontynuuje wieloletnią współpracę z Adrex Group zapewniając pełne wsparcie techniczne i wdrażając kolejne innowacyjne rozwiązania.

Referencje

Referencje Adrex Group

Powrót do góry